گودرزيان، ابراهيمي، كيواني، نعمت اللهي. 1390. اثر پودر سير بر كيفيت لاشه و خصوصيات ارگانولپتيك قزل‌آلاي رنگين كمان. نخستين همايش ملي فراوري و بهداشت فراورده هاي شيلاتي

گودرزيان، ابراهيمي، كيواني، نعمت اللهي. 1390. اثر پودر سير بر كيفيت لاشه و خصوصيات ارگانولپتيك قزل‌آلاي رنگين كمان. نخستين همايش ملي فراوري و بهداشت فراورده هاي شيلاتي

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

گودرزيان، ابراهيمي، كيواني، نعمت اللهي. 1390. اثر پودر سير بر كيفيت لاشه و خصوصيات ارگانولپتيك قزل‌آلاي رنگين كمان. نخستين همايش ملي فراوري و بهداشت فراورده هاي شيلاتي | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی