محمودي، كيواني، درافشان. 1391. بررسي مقايسه آي صفات مريستيك دو گونه ماهي خياطه در ايران. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

 محمودي، كيواني، درافشان. 1391. بررسي مقايسه آي صفات مريستيك دو گونه ماهي خياطه در ايران. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

محمودي، كيواني، درافشان. 1391. بررسي مقايسه آي صفات مريستيك دو گونه ماهي خياطه در ايران. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی