ماهی‌شناسی سيستماتيك

ماهی‌شناسی سيستماتيك

پیش نیازها: 

ماهی‌شناسی عمومی

سیاست نمره دهی: 

نظري 12

آزمايشگاه 8

زمان بندی کلاس: 

يك‌شنبه‌ها 8-10

Term: 
ترم‌های فرد
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی

ماهی‌شناسی سيستماتيك | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی