كيوانى، يزدان. 1383. آناليز فيلوژنتيكي داده‌هاي ناهمگون . خلاصه مقالات اولين همايش تحليلي فرگشت زيستي. دانشگاه فردوسي مشهد، صفحه 28.

كيوانى، يزدان. 1383. آناليز فيلوژنتيكي داده‌هاي ناهمگون . خلاصه مقالات اولين همايش تحليلي فرگشت زيستي. دانشگاه فردوسي مشهد، صفحه 28.

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1383

تحت نظارت وف ایرانی

كيوانى، يزدان. 1383. آناليز فيلوژنتيكي داده‌هاي ناهمگون . خلاصه مقالات اولين همايش تحليلي فرگشت زيستي. دانشگاه فردوسي مشهد، صفحه 28. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی