كيوانى، يزدان. 1370. ويژگيهاي پرورشى ميگوى آب شيرين. مجموعه مقالات كنفرانس ملى تكثير و پرورش آبزيان. شركت سهامى شيلات ايران، تهران آذرماه 1370. صفحه 321-346.

كيوانى، يزدان. 1370. ويژگيهاي پرورشى ميگوى آب شيرين. مجموعه مقالات كنفرانس ملى تكثير و پرورش آبزيان. شركت سهامى شيلات ايران، تهران آذرماه 1370. صفحه 321-346.

Conference Papers
ماه: 
December
سال: 
1370

تحت نظارت وف ایرانی

كيوانى، يزدان. 1370. ويژگيهاي پرورشى ميگوى آب شيرين. مجموعه مقالات كنفرانس ملى تكثير و پرورش آبزيان. شركت سهامى شيلات ايران، تهران آذرماه 1370. صفحه 321-346. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی