كياني، كيواني، فرهاديان. 1391. بررسي رابطه طول ووزن ماهي نازك در چشمه ديمه چهارمحال و بختياري. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

 كياني، كيواني، فرهاديان. 1391. بررسي رابطه طول ووزن ماهي نازك در چشمه ديمه چهارمحال و بختياري. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

كياني، كيواني، فرهاديان. 1391. بررسي رابطه طول ووزن ماهي نازك در چشمه ديمه چهارمحال و بختياري. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی