كياني، كيواني، حيرتي، فرهاديان. 1370. بررسي رابطه طول ووزن ماهي نازك در رودخانه بي بي سيدان سميرم اصفهان . هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

كياني، كيواني، حيرتي، فرهاديان. 1370. بررسي رابطه طول ووزن ماهي نازك در رودخانه بي بي سيدان سميرم اصفهان . هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1370

تحت نظارت وف ایرانی

كياني، كيواني، حيرتي، فرهاديان. 1370. بررسي رابطه طول ووزن ماهي نازك در رودخانه بي بي سيدان سميرم اصفهان . هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی