قنبرزاده؛ صوفياني، كيواني؛ سعيد اسداله و تقوي مطلق. 1391. تعيين پارامترهاي رشد ماهي كوپر پيشينه پردازي و دادههاي حاصل از تعيين سن در سواحل استان بوشهر. مجله علمي شيلات ايران. 21(4):75-84

قنبرزاده؛ صوفياني، كيواني؛ سعيد اسداله و  تقوي مطلق. 1391. تعيين پارامترهاي رشد ماهي كوپر   پيشينه پردازي و دادههاي حاصل از تعيين سن در سواحل استان بوشهر. مجله علمي شيلات ايران.  21(4):75-84

Journal Papers
ماه: 
Winter
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

قنبرزاده؛ صوفياني، كيواني؛ سعيد اسداله و تقوي مطلق. 1391. تعيين پارامترهاي رشد ماهي كوپر پيشينه پردازي و دادههاي حاصل از تعيين سن در سواحل استان بوشهر. مجله علمي شيلات ايران. 21(4):75-84 | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی