قنبرزاده، محبوبي، كيواني، تقوي. 1391. مورفومتري خارهاي آبششي و ارتباط آن با تغذيه ماهي كوپر در آبهاي ساحلي استان بوشهر. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

قنبرزاده، محبوبي، كيواني، تقوي. 1391. مورفومتري خارهاي آبششي و ارتباط آن با تغذيه ماهي كوپر در آبهاي ساحلي استان بوشهر. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

قنبرزاده، محبوبي، كيواني، تقوي. 1391. مورفومتري خارهاي آبششي و ارتباط آن با تغذيه ماهي كوپر در آبهاي ساحلي استان بوشهر. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی