قنبرزاده، محبوبي، كيواني، تقوي. 1391. رابطه طول ووزن ماهي كوپر در آبهاي ساحلي استان بوشهر. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

قنبرزاده، محبوبي، كيواني، تقوي. 1391. رابطه طول ووزن ماهي كوپر در آبهاي ساحلي استان بوشهر. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

قنبرزاده، محبوبي، كيواني، تقوي. 1391. رابطه طول ووزن ماهي كوپر در آبهاي ساحلي استان بوشهر. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی