قصاب شیران، زهرا، سالار درافشان و یزدان کیوانی. 1389. مقایسه مهره‌ها و خارهای آبششی سیچلید ایرانی (Iranocichla hormuzensis) رودخانه مهران و چشمه خورگو در استان هرمزگان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. د

قصاب شیران، زهرا، سالار درافشان و یزدان کیوانی. 1389. مقایسه مهره‌ها و خارهای آبششی سیچلید ایرانی (Iranocichla hormuzensis) رودخانه مهران و چشمه خورگو در استان هرمزگان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد. 23-25 شهریورماه 1389. ص. 561.

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1389

تحت نظارت وف ایرانی

قصاب شیران، زهرا، سالار درافشان و یزدان کیوانی. 1389. مقایسه مهره‌ها و خارهای آبششی سیچلید ایرانی (Iranocichla hormuzensis) رودخانه مهران و چشمه خورگو در استان هرمزگان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. د | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی