عباس‌زاده، اكبر، يزدان كيواني، نصرالله محبوبي صوفياني و علي فلاحتي. 1390. بيولوژي ماهي كريشو نر در سواحل خليج فارس (استان بوشهر). نشريه شيلات 64(4): 293-307.

عباس‌زاده، اكبر، يزدان كيواني، نصرالله محبوبي صوفياني و علي فلاحتي. 1390. بيولوژي ماهي كريشو نر در سواحل خليج فارس (استان بوشهر). نشريه شيلات 64(4): 293-307.

http://journals.ut.ac.ir/page/download-Azd8MQXO9do.artdl

Journal Papers
ماه: 
Winter
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

عباس‌زاده، اكبر، يزدان كيواني، نصرالله محبوبي صوفياني و علي فلاحتي. 1390. بيولوژي ماهي كريشو نر در سواحل خليج فارس (استان بوشهر). نشريه شيلات 64(4): 293-307. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی