عالی‌پور، مسیب، یزدان کیوانی، عیسی ابراهیمی. 1393. بررسی رژیم غذایی ماهی قزل‌آلا¬ی رنگین¬کمان در رودخانه بهشت‌آباد در بهار. مجموعه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393

عالی‌پور، مسیب، یزدان کیوانی، عیسی ابراهیمی. 1393. بررسی رژیم غذایی ماهی قزل‌آلا­ی رنگین­کمان در رودخانه بهشت‌آباد در بهار. مجموعه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1393

تحت نظارت وف ایرانی

عالی‌پور، مسیب، یزدان کیوانی، عیسی ابراهیمی. 1393. بررسی رژیم غذایی ماهی قزل‌آلا¬ی رنگین¬کمان در رودخانه بهشت‌آباد در بهار. مجموعه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393 | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی