خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. معرفي آنتن منشعب آب شيرين (Ceriodaphnia quadrangula O.F. Muller) به عنوان غذاي زنده مناسب در صنعت پرورش لارو ماهيان. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و من

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. معرفي آنتن منشعب آب شيرين (Ceriodaphnia quadrangula O.F. Muller) به عنوان غذاي زنده مناسب در صنعت پرورش لارو ماهيان. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور. دانشگاه گیلان. 15-16 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 204.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1388

تحت نظارت وف ایرانی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. معرفي آنتن منشعب آب شيرين (Ceriodaphnia quadrangula O.F. Muller) به عنوان غذاي زنده مناسب در صنعت پرورش لارو ماهيان. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و من | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی