حسن‌خاني، كيواني، محبوبي. 1391. رابطه طول ووزن سياه ماهي ريزفلس در حوضه سيروان استان كردستان. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

حسن‌خاني، كيواني، محبوبي. 1391. رابطه طول ووزن سياه ماهي ريزفلس در حوضه سيروان استان كردستان. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

حسن‌خاني، كيواني، محبوبي. 1391. رابطه طول ووزن سياه ماهي ريزفلس در حوضه سيروان استان كردستان. هفدهمين كنفرانس زيست‌شناسي ايران | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی