تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثير دو جيره جلبكي بر پارامترهاي مرفولوژيكي درآنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula. اولين همایش آبزي‌پروري ايران، 8-9 آذر ماه 1390 - بندرانزلي

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثير دو جيره جلبكي بر پارامترهاي مرفولوژيكي درآنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula.  اولين همایش آبزي‌پروري ايران، 8-9 آذر ماه 1390 - بندرانزلي

Conference Papers
ماه: 
December
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثير دو جيره جلبكي بر پارامترهاي مرفولوژيكي درآنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula. اولين همایش آبزي‌پروري ايران، 8-9 آذر ماه 1390 - بندرانزلي | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی