تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثير دوره هاي نوري مختلف بر رشد و توليد در آنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula، Ceriodaphnia quadrangula. اولين همایش آبزي‌پروري ايران، 8-9 آذر ماه 1390 - بندرانزلي ص.

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثير دوره هاي نوري مختلف بر رشد و توليد در آنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula،  Ceriodaphnia quadrangula.  اولين همایش آبزي‌پروري ايران، 8-9 آذر ماه 1390 - بندرانزلي.

Conference Papers
ماه: 
December
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثير دوره هاي نوري مختلف بر رشد و توليد در آنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula، Ceriodaphnia quadrangula. اولين همایش آبزي‌پروري ايران، 8-9 آذر ماه 1390 - بندرانزلي ص. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی