عباس‌زاده، اكبر، يزدان كيواني، نصرالله محبوبي صوفياني و علي فلاحتي. 1389. بيولوژي توليدمثل ماهي كريشو ماده در سواحل خليج فارس (استان بوشهر). مجله شيلات 4(1): 9-22.

عباس‌زاده، اكبر، يزدان كيواني، نصرالله محبوبي صوفياني و علي فلاحتي. 1389. بيولوژي توليدمثل ماهي كريشو ماده در سواحل خليج فارس (استان بوشهر). مجله شيلات 4(1): 9-22.

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/34213890101.pdf

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1389

تحت نظارت وف ایرانی

عباس‌زاده، اكبر، يزدان كيواني، نصرالله محبوبي صوفياني و علي فلاحتي. 1389. بيولوژي توليدمثل ماهي كريشو ماده در سواحل خليج فارس (استان بوشهر). مجله شيلات 4(1): 9-22. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی